I při home office pamatujte na BOZP

Když došlo k nařízení home office, firmy, které mohly svým zaměstnancům home office nabídnout, to také udělaly. Tím však vyplynula na povrch jedna otázka, a sice jak je to s BOZP? Bezpečnost práce je přece nedílnou součástí pracovní výplně a zaměstnanci jsou povinni jednotlivé pokyny dodržovat, aby nedocházelo k újmám na zdraví nebo k újmám na jejich životě. Pokud zůstává otázka stále nezodpovězenou, obraťte se na firmu Extéria, o které se dočtete na internetu v celé řadě referencí a recenzí. Firma se zaměřuje na poradenství v oblasti BOZP a PO, a to nejen u nás, ale také na Slovensku. 

Obecně však lze říct, že povinnosti, jež stanovuje BOZP, se vztahují i na práci z domova. Zkrátka se pro pracovníky nic nemění, tedy nemění se jejich povinnost jednotlivé pokyny dodržovat. Krapet se mění jejich povinnosti, které plynou z vyhodnocení rizik při home officu. 

Zaměstnanec musí dát souhlas s provedením kontroly pracovních podmínek

I když si nyní řada zaměstnanců říká, že je stejně nikdo nekontroluje, tak nebudou povinnosti dodržovat, kontrola opravdu může přijít. Zaměstnanci totiž dávají souhlas s provedením kontroly pracovních podmínek. Na kontrolu tak může přijít nejen sám zaměstnavatel, ale také jiná způsobilá osoba. 

Co se musí při home office splňovat?

Stejně, jako jsou zaměstnavatelé povinni zajistit vhodné pracovní prostředí klasicky na pracovišti, musí svým zaměstnancům zajistit i vhodné pracovní prostředí doma. Zaměstnavatelé musí zaměstnance opatřit notebooky či jiným vlastním počítačem, dále také nářadím nebo jinými předměty, které potřebují k bezproblémovému výkonu práce. Veškeré poskytnuté vybavení musí být kontrolované, udržované a také revidované. 

Samozřejmě musí být zaměstnancům poskytnuty veškeré osobní ochranné pracovní pomůcky, které jsou pracovníci povinni i při home officu využívat a používat. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *