Proč se provádí vstupní školení BOZP?

Každý zaměstnavatel ví, že podnikání není procházka růžovým sadem. Musí se zařídit celá řada věcí, vyřešit se musí hlavně bezpečnost práce, přes to nejede vlak. V případě, že nebude BOZP vyřešené, hrozí pokuty sahající až do milionů korun, nikoli do stovek tisíc korun. V rámci bezpečnosti práce se musí zajistit i takzvané vstupní školení BOZP. Víte, proč se vstupní školení provádí?

Proč se provádí vstupní školení BOZP

Vstupní školení BOZP je velmi podstatná a důležitá věc. Tento typ školení se provádí vždy na začátku pracovního poměru. Během vstupního školení BOZP se zaměstnanec seznámí s pracovním řádem, také s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy, jež zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Všechny předpisy a opatření je povinen zaměstnanec dodržovat. 

Během vstupního školení se provádí také školení na pracovišti, tedy dochází ke školení o právních a dalších předpisech, které zajišťují BOZP a které doplňují požadavky pro výkon práce. 

Zaměstnanec je povinen se tohoto vstupního školení účastnit, stejně tak je povinen se účastnit dalších školení, k nimž dojde během pracovního poměru. 

Nezapomeňte zpracovat dokumentaci

Ve spojitosti se školením nesmíte zapomínat na dokumentaci pro školení. Součástí dokumentace musí být dvě věci, a sice prezenční listina a také osnova hlášení. Do prezenční listiny se uvádí název zaměstnavatele a také datum, jméno a příjmení zaměstnance společně s jeho evidenčním číslem. Do prezenční listiny se posléze přidává i prohlášení zaměstnance, v němž podpisem stvrzuje, že byl seznámen s předpisy a že je bude dodržovat. 

Do osnovy hlášení se zpravidla uvádí název zaměstnavatele, jméno školitele, také datum a seznam předpisů, podpis ředitele nebo jednatele a vyplněné testy účastníků, které však nemusí (ale mohou) být součástí dokumentace. 

Pokud si se školením nebo se zpracováváním dokumentace nevíte rady, obraťte se na firmu Extéria, která se vám postará o vše, co s BOZP a PO souvisí. Reference a recenze najdete na internetu. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *