Tipy a rady, jak posílit důvěru ve firmě

Jistě toužíte být v tom, co děláte, úspěšní. To s sebou však nese mnoho předpokladů a mnoho povinností. Například musíte získat důvěru druhých, kterou je skutečně těžké získat. Jenom díky pevné důvěře se můžete ve firmě posunout dát a můžete si svou pozici posílit. Pojďme se tedy podívat na to, jak tuto důvěru získat, posílit a jak ji udržet na stále takové úrovni, aby si vás ve firmě vážili a aby si o vás mysleli, že jste nenahraditelní.

Jak jsme zmínili, schopnost budit důvěru a důvěru si následně udržovat, je dnes tím nejdůležitějším předpokladem osobní úspěšnosti. Každý, kdo chce být v tom, co dělá, úspěšný, by se měl zajímat o to, jak svou důvěru ještě posílit, jak důvěru, kterou kolem sebe vytváříme, posílit natolik, abychom si svou pozici ochránili a zároveň abychom na dané pozici setrvali či případně povýšili.

Důvěra je ve firmě skutečně velice důležitá. Pokud totiž nebudíte důvěru, pokud jste v očích druhých takzvaně nedůvěryhodní, nenavážete či jen stěží navážete dobré vztahy s kolegy či případně s nadřízeným.

Naslouchejte

Důležitým aspektem, který vám pomůže zvýšit svou důvěru ve firmě, je, že budete naslouchat. To však neznamená, že jen budete naslouchat, ale taky musíte dávat najevo, že nasloucháte. Každý, kdo pozná, že mu věnujeme svou pozornost, že nasloucháme, si automaticky pěstuje důvěru k nám, čehož jsme ostatně chtěli docílit.

Pokud například komunikujete s někým pomocí skype hovoru nebo s ním komunikujete po telefonu, je dobré po rozhovoru poslat druhé polovičce zprávu, která ji jenom utvrdí v tom, že jste poslouchali a že jste člověk, jemuž může svěřit svou důvěru.

Nezakrývejte problémy

Mnozí lidé potřebují vědět, že i vy máte problémy, proto je nezakrývejte. Když budou ostatní lidé ve firmě vědět a vidět, že jste jeden z nich, že také vás něco trápí, budou k vám mít mnohem větší důvěru, než kdybyste byl člověk, kterému se daří vše, na co sáhne.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *