Víte, pro jaké látky je třeba vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s nimi?

Každý podnikatel by měl mít neustále na paměti pravidla, povinnosti a ustanovení vyplývající z BOZP a PO. Bezpečnost práce a požární ochrana jsou dvě oblasti, které musí být ze zákona splněny, jinak hrozí obrovské pokuty sahající až do výše několika set tisíc korun, ne-li do milionů korun. Zaměstnavatelé tedy musí svým zaměstnancům poskytnout případná školení, která se samozřejmě musí opakovat, dále je třeba poskytnout zaměstnancům vhodnou pracovní obuv, která jim bude pohodlná a na kterou nebudou alergičtí. A stejně tak je třeba vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s látkami, jež se v podniku používají. Víte, na jaké látky se vztahuje povinnost vypracovat zmiňovaná pravidla bezpečného nakládání s nimi?

Povinnost vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s látkami se uděluje hlavně firmám, které pracují s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Pravidla jsou ukládána jak právnickým, tak i fyzickým osobám. 

Nabízí se však otázka, na jaké látky vypracování pravidel spadá, jaké látky mohou špatným zacházením ohrozit bezpečnost, ohrozit zdraví nebo životní prostředí. 

Sledujte etikety

Pravidla pro bezpečné nakládání je třeba vypracovat zejména u látek nebo směsí, které mají na etiketě některou z následujících vět

  • Při požití může působit smrt
  • Při styku s kůží může způsobit smrt
  • Při vdechování může způsobit smrt
  • Toxický při styku s kůží
  • Může vyvolat rakovinu
  • Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky

Nechte to na odbornících

Takových věc je ještě o něco více, proto to raději nechte na odbornících, kteří v tomto světě fungují už nějaký ten pátek. Svěřte se do rukou firmy Extéria, která se vám postará o BOZP a PO podniku, případně vás zastoupí při kontrolách. Firma Extéria se pyšní mnohými recenzemi a referencemi na internetu, v nichž ostatně najdete popsané zkušenosti s touto firmou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *