Zadáváte stavbu? Nezapomeňte na bezpečnost na staveništi

Staveniště je jedním ze značně rizikových pracovišť, kde může poměrně snadno dojít k úrazu. Manipuluje se zde s velkými a těžkými bloky materiálu, jezdí a pracuje zde stavební technika, to vše představuje velká rizika pro pracovníky. Rozhodně není dobré tyto otázky podceňovat. Naopak je nezbytně nutné se bezpečností práce a ochranou zdraví na staveništích zabývat. Jak se na tuto problematiku u nás dívá zákon?

Co říká zákon?

O řešení BOZP na staveništích mluví zákon číslo 309/2006 Sb., který popisuje přípravu stavby, a to v celé šíři. Počínaje zahájením práce na vytvoření projektové dokumentace, přes stavební řízení až k předání stavby jejími zadavateli. Podle odstavce 6 §14 tohoto zákona ovšem nemusí ten, kdo stavbu zadává, určit i koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví a práce. Je ale nezbytné, což říká odstavec 2 § 15, aby zodpovídal za plán BOZP. Tento plán by přitom měl zpracovat koordinátor. Jak to vypadá v praxi?

Plán vytvoří zhotovitel

Jak už bylo řečeno, zadavatel stavby zodpovídá podle § 15 a jeho druhého odstavce za plán BOZP. Když plán nemá, jedná se o chybu, za kterou může platit vysoké sankce. Proto může nechat plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví pořídit od vybraného zhotovitele stavby. Ten předá plán zadavateli ještě před tím, než budou zahájeny vlastní stavební práce. Zhotovitel předloží technologický či pracovní postup, zadavatel ho bude prostřednictvím stavebního dozoru kontrolovat. Když plán dodržován nebude, dojde k jeho aktualizaci.

Další možnosti postupu u BOZP

Případně je možné, že zadavatel je dokonale seznámen s podmínkami na pracovišti, tedy na stavbě a plán vytvoří sám. Ve smlouvě pak bude trvat na jeho dodržení zhotovitelem stavby. Nebo je možné řešit bezpečnost práce určitými postupy v případě opakovaných činností, třeba výstupů do výšek za pomoci jištění dané osoby. Pak se může stát plánem BOZP přímo návod k používání systému osobního jištění či třeba vnitropodniková směrnice, která přesně stanoví způsob jeho užití. V případě nejasností, jak splnit plán BOZP na staveništích, je vhodné kontaktovat odborníky. Na slovo vzatým expertem je frachisová firma Extéria s.r.o., která se poradenství v oblasti bezpečnosti práce věnuje a ráda vám poradí.

Zdroj: bozpinfo.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *