Pokuty mohou být uděleny i za porušení předpisů týkajících se PO

Podle posledních průzkumů si až čtyřicet procent podnikatelů neuvědomuje, jaké jsou jejich povinnosti týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany. Bohužel doplatit na to mohou především oni a jejich zaměstnanci. Zatímco zaměstnanci mohou evidovat újmy na zdraví, zaměstnavatelé mohou v případě požárů evidovat újmy na majetku. A ostatně při kontrolách musí počítat s tím scénářem, že jim budou uděleny pokuty za nedodržení předpisů a povinností. Takové pokuty se pak mohou dostat až do výše několika milionů korun. 

Patříte k zaměstnavatelům, kteří se chtějí několikamilionovým pokutám vyvarovat? V takovém případě je zapotřebí kontaktovat odborníky z firmy Extéria. Společnost poskytuje poradenství v oblasti BOZP a PO, dočtete se o ní ostatně v referencích a recenzích na internetu. 

Za co se udělují pokuty v rámci PO?

Tou hlavní otázkou je, za co konkrétně se mohou udělit pokuty v rámci požární ochrany. Za níže uvedené prohřešky či přestupky hrozí pokuta sahající do výše jednoho milionu korun.

Výjimku pak tvoří zrušení jednotky požární ochrany, k čemuž by došlo bez souhlasu HZS kraje. V tomto případě se může pokuta vyšplhat do rekordních hodnot, a to do výše deseti milionů korun. 

Za nedodržení návodů i vypalování porostů na volném prostranství

Pokud bychom však měli od oné výjimky upustit, řekneme, že se pokuty do výše jednoho milionu korun udělují například za nedodržení návodů a technických podmínek, dále také za vypalování porostů na volném prostranství, pakliže to předtím neohlásíte hasičům, a samozřejmě se udělují pokuty i za neplnění povinností, které se vztahují na ochranu lesů. 

Dále se nemalé finanční pokuty udělají za neumožnění vstupu na nemovitost za účelem zdolání požáru nebo za bezplatné neposkytnutí výrobků či vzorů za účelem zjištění příčin vzniku požáru. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *