Na hasící přístroje může také dojít. Jak je použít?

Možná to některé překvapí, ale i požáry mají svoje normy. Podle nich se rozlišuje celkem pět tříd požárů, rozdělených do kategorií A-F. Kategorie A zahrnuje běžné materiály, jako dřevo nebo papír, kategorie B se týká hořlavých kapalin, kategorie C hořlavých plynů a kategorie D a E jsou speciální případy. D znamená požár hořlavých kovů a F požár olejů a tuků.

Se vším, co se požární ochrany týče, pomůže firma Extéria. Ta je poskytovatelem poradenství nejen v oblasti PO, ale také v oblasti BOZP. Zkušenosti klientů firmy si lze pročíst v referencích a recenzích na internetu.

Hasící přístroje a jejich použití 

Stejně jako se dělí požáry, máme i několik druhů hasících přístrojů. Vodní hasící přístroje dnes představují spíše výjimku, která se běžně příliš nepoužívá. Důvod je jednoduchý, vodou lze bezpečně hasit pouze požáry typu A.

Sněhový hasící přístroj se používá proti požárům hořlavých kapalin, tedy typu B a požárům elektrických zařízení. Hasí se pomocí CO2, který přístroj opouští pod poměrně velkým tlakem, proto není vhodný na hašení běžných materiálů, které může snadno rozfoukat. 

Pěnový přístroj se používá na požáry typu A a B. Na povrchu hašených objektů vytvoří pěnovou vrstvu, která plamen zadusí. Je ovšem založen na vodní bázy, proto má svá omezení při hašení tekutin nebo elektrických spotřebičů pod proudem. Existuje i ve speciální variantě, která je vhodná pro hašení olejů a tuků, tedy požárů třídy F.

Práškový hasící přístroj jako nejuniverzálnější typ

Nejuniverzálnějším typem hasícího přístroje je ten práškový, kterým se hasí požáry A, B i C. Jeho největší nevýhodou je fakt, že na povrchu hašených předmětů zanechává jasné a těžko vyčistitelné stopy. Existují i speciální typy práškových přístrojů určené výhradně na kovy, ale ty jsou určeny pouze pro použití specialistů. 

Plynový hasící přístroj představuje další typ s poměrně univerzálním použitím pro požáry A, B i C, včetně elektrických zařízení pod proudem. Dříve tyto přístroje využívaly halonového plynu, ten je dnes ovšem pro běžné použití zakázaný pro silné poškozování ozonové vrstvy. Současné plynové hasící přístroje využívají nové ekologické náplně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *